7 เคล็ดลับ พูดภาษาอังกฤษได้...ง่ายจัง

7 Principles for Effective Communication


ภาษาอังกฤษเป็นประตูสู่โอกาส คงเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงนักในยุคที่ข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยี พัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นนี้

ความได้เปรียบ เสียเปรียบ ขึ้นอยู่กับว่าใครได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสื่อสารออกไปอย่างมืออาชีพที่สุด

7 เคล็ดลับพูดอังกฤษได้...ง่ายจัง มีที่มาจาก หลักการของสมอง ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จะเชื่อมคุณกับโลกและอาจดึงดูดโอกาสใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิต

Dr. New หวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นพี่เลี้ยงให้คุณได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีง่าย ๆ และสนุกสนาน


สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- ความสามารถและวิธีการกระตุ้นสมองในการเรียนภาษาอังกฤษและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ
- 7 เคล็ดลับจากพลังสมองในการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ
- เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษขั้นเทพและกลยุทธการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพูด
- กลยุทธการสื่อสารกับต่างชาติและพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างก้าวกระโดด
- และอื่น ๆ อีกมากมาย


Your Instructor


ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์ (Dr. New)
ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์ (Dr. New)

Dr. New มีประสบการณ์ด้านการสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนด้วยหลักการของสมอง การออกแบบการสอนที่มีความหลากหลาย การสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ การสอนแบบโปรเจค กลยุทธการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

Dr. New มีความฝันที่จะช่วยผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ได้มากที่สุดและประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก (ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับทุนปริญญาเอก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทําวิจัยที่ Monterey Institute of International Studies, CA, USA ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

Dr. New Sumanee Pinweha has been an expert in language training for private and government organisations for more than 25 years. Her areas of expertise include brain-based learning, differentiated instruction, computer-mediated communication, project-based learning, communication strategies, oral communication and Language of Business. Her ultimate goal is to help her learners achieve their higher language proficiency and become successful in all aspects of lives. 

Get started now!